Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων


Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. οικ 92/5-3-2018 του ΥΠΠΕΘ, σας ενημερώνω ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί τη Δράση 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204 ( ΕΣΠΑ 2014-2020). Η επιμόρφωση απευθύνεται σε: α) Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχουν στην ευθύνη τους σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν ΔΥΕΠ ή/και Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) στις οποίες φοιτούν παιδιά πρόσφυγες, β) Διευθυντές/τριες αυτών των σχολικών μονάδων και γ) Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων.
Όσον αφορά την Προσχολική Εκπαίδευση της Περιφέρειας Εκπ/σης Ηπείρου, καλούνται σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση την Παρασκευή 30/3/18 και ώρα 09:00-13:00, στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Ιωαννίνων.
i) οι Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Εκπ/σης  Ηπείρου που έχουν στην ευθύνη τους σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν παιδιά πρόσφυγες ή/και λειτουργούν ΔΥΕΠ ως παραρτήματα,
ii) οι Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Εκπ/σης  Ηπείρου στις οποίες φοιτούν παιδιά πρόσφυγες ή/και λειτουργούν ΔΥΕΠ ως παραρτήματα,
iii) οι αντίστοιχοι για τα παραπάνω Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Για τη συμμετοχή στις επιμορφώσεις κάθε επιμορφούμενος (Σχολικός/ή Σύμβουλος, Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας, ΣΕΠ) απαιτείται να συμπληρώσει πριν την έναρξη της επιμόρφωσης το απογραφικό δελτίο που θα βρει στο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης που θα δοθεί στους επιμορφούμενους μετά τη λήξη των επιμορφώσεων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου