Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

                              
Σχετ.1. Π.Δ. 79/2017, (ΦΕΚ. 109, τ. Α, 1-8-2017), «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»  
2. Απόφαση Περιφερειακής Διευθύντριας Ηπείρου Φ. 34.1/752/05-02-2018
Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές, σας ενημερώνουμε ότι οργανώνουμε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Στερεότυπα και προκαταλήψεις στο νηπιαγωγείο. Ο ρόλος των νηπιαγωγών στην αποδόμηση των στερεότυπων αντιλήψεων των παιδιών και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους», με εισηγήτρια την κ. Δήμητρα Γκανιάτσα, Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.

Ενότητες του σεμιναρίου – Συνοπτικό Πρόγραμμα

-    Εννοιολογική οριοθέτηση των όρων
-     Σύντομη ιστορική αναδρομή
- Στερεότυπα και προκαταλήψεις στο νηπιαγωγείο-Αντιμετωπίζοντας τη διαφορετικότητα
-     Τα παιδικά βιβλία και τα στερεότυπα
-    Ταυτότητες-Δόμηση της προσωπικής ταυτότητας και της αυτονομίας των παιδιών
-      Θεωρίες για την ταυτότητα
-  Η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού στο Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου
-      Δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο νηπιαγωγείο για την αποδόμηση των στερεότυπων αντιλήψεων και τη διαμόρφωση της ταυτότητας των παιδιών - Επιλογή και χρήση υλικού
-      Ο ρόλος των νηπιαγωγών
Διάλειμμα
- Παρουσίαση προγραμμάτων δραστηριοτήτων νηπιαγωγείων που υλοποιήθηκαν για την αποδόμηση των στερεότυπων αντιλήψεων των παιδιών.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 9:00 π.μ.-13:00 μ.μ.   
Η συμμετοχή των νηπιαγωγών του νομού Θεσπρωτίας στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου