Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Eπιμορφωτική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» - ΑΠ1, 6, 8 & 9.

Σχετ.:  1. Π.Δ. 200/1998,  Άρθρο 12, ΦΕΚ 161 Α΄ «Οργάνωση  και  λειτουργία    νηπιαγωγείου»                     
            2. Απόφαση Περιφερειακής Διευθύντριας  Ηπείρου Φ. 34.1/1122 /18-2-16


   Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές, σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζεται επιμορφωτική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων  «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΑΠ1 & ΑΠ 6,8,9 με αντίστοιχα MIS 520585 και 5000042 με θέμα «Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο ολοήμερο νηπιαγωγείο».  Στόχος της  συνάντησης είναι η επιμόρφωση των δύο αναπληρωτριών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ του κλάδου ΠΕ60 που ανήκουν στο Νομό Θεσπρωτίας και διδάσκουν αντίστοιχα στο 3ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας και στο Νηπιαγωγείο Σαγιάδας (σε τμήματα που εφαρμόζουν Ολοήμερο Πρόγραμμα) κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Η συνάντηση  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, ώρα 09:00 π.μ.-11:00 π.μ. στο  Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσπρωτίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου