Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Eπιμορφωτική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» - ΑΠ1, 6, 8 & 9

Σχετ.: 1. Π.Δ. 200/1998,  Άρθρο 12, ΦΕΚ 161 Α΄ «Οργάνωση  και  λειτουργία νηπιαγωγείου»     
             2. Απόφαση Περιφερειακής Διευθύντριας  Ηπείρου Φ. 34.1/942 /10-02 -16
   

Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές, σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζεται επιμορφωτική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων  «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» ΑΠ1 & ΑΠ 6,8,9 με αντίστοιχα MIS 520585 και 5000042 με θέμα «Η συνεργασία των νηπιαγωγών στο ολοήμερο νηπιαγωγείο: θεωρία και πρακτικές».  Στόχος της  συνάντησης είναι η επιμόρφωση της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ του κλάδου ΠΕ 60  που ανήκει στο Νομό Ιωαννίνων και διδάσκει στο 3ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κόνιτσας (σε τμήμα που εφαρμόζεται Ολοήμερο Πρόγραμμα) κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Η συνάντηση  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 09:00 π.μ.-11:00 π.μ. στο  Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου