Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Εκπαιδευτική συνάντηση για την Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2013-2014 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Ιωαννίνων  στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) –ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3» του Άξονα Προτεραιότητας 1,2 και3  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα «Ενίσχυση τον καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2013-2014 », την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014  στο  3ο Νηπιαγωγείο Κόνιτσας.
Στην εκπαιδευτική συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των ολοήμερων τμημάτων του κλάδου ΠΕ 60  που ανήκουν στο Νομό Ιωαννίνων. Η εκπαιδευτική συνάντηση φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τον ενισχυμένο ρόλο του εκπαιδευτικού στα ολοήμερα τμήματα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ του κλάδου ΠΕ 60
«Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2013-2014»

12:15-13:00
Ολοήμερο νηπιαγωγείο: συνεργασία εκπαιδευτικών και γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών

13:00-14:00
Η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου