Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Εκπαιδευτική συνάντηση για την Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2013-2014 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Ιωαννίνων  στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) –ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3» του Άξονα Προτεραιότητας 1,2 και3  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα «Ενίσχυση τον καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2013-2014 », την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014  στο  3ο Νηπιαγωγείο Κόνιτσας.
Στην εκπαιδευτική συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των ολοήμερων τμημάτων του κλάδου ΠΕ 60  που ανήκουν στο Νομό Ιωαννίνων. Η εκπαιδευτική συνάντηση φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τον ενισχυμένο ρόλο του εκπαιδευτικού στα ολοήμερα τμήματα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ του κλάδου ΠΕ 60
«Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2013-2014»

12:15-13:00
Ολοήμερο νηπιαγωγείο: συνεργασία εκπαιδευτικών και γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών

13:00-14:00
Η μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

3ο Βιωματικό Σεμινάριο στο πρόγραμμα "Βήματα για τη ζωή": Επίλυση Προβλημάτων.

Η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Ιωαννίνων πρόκειται να πραγματοποιήσει το 3Ο Βιωματικό Σεμινάριο στο πρόγραμμα «Βήματα για τη ζωή»: Επίλυση Προβλημάτων, με επιμορφωτές την κ Νάντια Κουρμούση, PhD Αγωγής Υγείας, MSc Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και την κ. Σοφία Σαΐτη, Σχολική Σύμβουλο Ν. Πρέβεζας.
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου:
Α. Αναγνώριση και σεβασμός στο δίκαιο και στις διαφορετικές προτιμήσεις (Πρόληψη συγκρούσεων-Για να περνάμε όλοι καλά και να είμαστε ευχαριστημένοι σε μια παρέα):
Παιχνίδια ρόλων
 Ανάλυση - Συμπεράσματα – Σύνδεση με  την εκπαιδευτική πράξη.
Β.   Εκτίμηση Καταστάσεων και Επίλυση Προβλημάτων (Λύσεις, Εναλλακτικές λύσεις, Επιλογή της κατάλληλης για υλοποίηση)
Παιχνίδια ρόλων
Ανάλυση - Συμπεράσματα – Σύνδεση με  την εκπαιδευτική πράξη.
Γ. Υποστήριξη της θέσης μας (Τι κάνω όταν με πειράζουν & Τι κάνω όταν μου παίρνουν το παιχνίδι μου):
Παιχνίδια ρόλων
 Ανάλυση - Συμπεράσματα – Σύνδεση με  την εκπαιδευτική πράξη.

        Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου 2014, ημέρα Σάββατο, ώρα 09.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Παν/μίου Ιωαννίνων.