Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   εκπαιδευτικό  σεμινάριο  νηπιαγωγών  με  θέμα  :  «Προσεγγίζοντας  διδακτικά,  ζητήματα  κοινωνικής  συμπεριφοράς  των  νηπίων  στο  σύγχρονο  νηπιαγωγείο»       Το  σεμινάριο  θα  πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα  εκδηλώσεων  του  ξενοδοχείου  «Κρόνος»  με  εισηγητή  τον κ. Ιωάννη  Φύκαρη,  Λέκτορα  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  στις  4  Σεπτεμβρίου  2012  και  κατά  τις  ώρες  9:00π.μ.-12:00 π.μ.   
Το  σεμινάριο  θα  παρακολουθήσουν  υποχρεωτικά  όλοι  οι  νηπιαγωγοί  του  νομού  Άρτας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
09:00-09:15      Υποδοχή – Χαιρετισμός

09:15-10:00      10 Μέρος

 Θεωρητική  τεκμηρίωση  των  παραμέτρων  του  θέματος  με    συνδυαστική  συμμετοχή-ενεργοποίηση  των  συμμετεχόντων.

10:00-10:30      Διάλειμμα

10:30-11:30      20 Μέρος

Α. Προσδιορισμός  και  ανάλυση  σεναριακών  καταστάσεων  εκδηλούμενων  κοινωνικών  συμπεριφορών  των  νηπίων  στο  νηπιαγωγείο,  με  έμφαση  στους  τρόπους  αναζήτησης  των  βασικών  αιτίων,  που  οδηγούν  στις  συγκεκριμένες  εκδηλούμενες  συμπεριφορές,  που  παρουσιάζονται  στα  προβαλλόμενα  σενάρια.

Β.  Προσέγγιση  και  ανάδυση  διδακτικών  τρόπων  αντιμετώπισης  των  υφιστάμενων  καταστάσεων  που  παρουσιάζονται  στα  σενάρια.  Η  προσέγγιση  και  διαμόρφωση  των  σεναρίων  θα  γίνει  σε  ομάδες.

11:30-12:00      Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου