Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   παιδαγωγική-επιμορφωτική  συνάντηση  των  αναπληρωτών   νηπιαγωγών  του  νομού  Άρτας  με  θέμα:
«Η  αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία σε σχέση με τον μαθητή και το διδακτικό έργο»
Η  επιμορφωτική  συνάντηση  θα  πραγματοποιηθεί  με  εισηγήτρια  την  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα,  Σχολική  Σύμβουλο  Προσχολικής  Αγωγής,  ως  εξής:

1.  για  τους  νηπιαγωγούς  των  νηπιαγωγείων  Αθαμανίου,  Τετρακώμου  και  Βουργαρελίου  στις  10/01/2013  στο  νηπιαγωγείο  Βουργαρελίου,  ώρα  12.15-14:00.   

2.  για  τους  νηπιαγωγούς  των  νηπιαγωγείων  Μεσοπύργου  και  Πλάτανου  Αστροχωρίου   στις  17/01/2013  στο  νηπιαγωγείο  Άνω  Καλεντίνης,    ώρα  12.15-14:00.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου