Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   παιδαγωγική-επιμορφωτική  συνάντηση  ομάδας  νηπιαγωγών  του  νομού  Άρτας  με  θέμα  «Εφαρμογή  του  λογισμικού  προγράμματος   Movie  Maker στις  καθημερινές  δραστηριότητες  του  νηπιαγωγείου».  Η  επιμορφωτική  συνάντηση  θα  πραγματοποιηθεί με  εισηγήτριες  τις  κ.  Χριστίνα  Μαργώνη,  Νηπιαγωγό  και  Δήμητρα  Τσιμπλή,  Εκπαιδευτικό  Πληροφορικής  στις  16/01/2013  στο  1ο Δημοτικό  Σχολείο  Άρτας  κατά  τις  ώρες  17:00-20:00.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   παιδαγωγική-επιμορφωτική  συνάντηση  των  αναπληρωτών   νηπιαγωγών  του  νομού  Άρτας  με  θέμα:
«Η  αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία σε σχέση με τον μαθητή και το διδακτικό έργο»
Η  επιμορφωτική  συνάντηση  θα  πραγματοποιηθεί  με  εισηγήτρια  την  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα,  Σχολική  Σύμβουλο  Προσχολικής  Αγωγής,  ως  εξής:

1.  για  τους  νηπιαγωγούς  των  νηπιαγωγείων  Αθαμανίου,  Τετρακώμου  και  Βουργαρελίου  στις  10/01/2013  στο  νηπιαγωγείο  Βουργαρελίου,  ώρα  12.15-14:00.   

2.  για  τους  νηπιαγωγούς  των  νηπιαγωγείων  Μεσοπύργου  και  Πλάτανου  Αστροχωρίου   στις  17/01/2013  στο  νηπιαγωγείο  Άνω  Καλεντίνης,    ώρα  12.15-14:00.   

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   παιδαγωγική-επιμορφωτική  συνάντηση  των  νηπιαγωγών  του  νομού  Άρτας  με  θέμα   «Τα  καινοτόμα  προγράμματα  στο  νηπιαγωγείο»  στις  14/11/2012  στο  8ο Δημοτικό  Σχολείο  Άρτας  κατά  τις  ώρες  17:00-19:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00-17:10    Υποδοχή – Χαιρετισμός

17:10-17:30   Εισήγηση  με  θέμα  «Σχεδιασμός  και υλοποίηση  προγραμμάτων  σχολικών  δραστηριοτήτων – Πρακτικά  ζητήματα»  από  τον  κ.  Ευάγγελο Αναγνώστου,  Υπεύθυνο  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  ν.  Άρτας

17:30-18:00  Εισήγηση  με  θέμα  «Εφαρμογή  της  μεθόδου  project  στα  καινοτόμα  προγράμματα  του  νηπιαγωγείου»  από  την  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα,  Σχολική  Σύμβουλο  Προσχολικής  Αγωγής  ν.  Άρτας

18:00-18:30   Παρουσίαση  του  προγράμματος  «Πώς  το  άσπρο  μηλαράκι  βρήκε  το  χρώμα  του»  από  τις  νηπιαγωγούς  Δήμητρα  Καραμέτου,  Αφροδίτη  Κατσαούνου,  Ελισάβετ  Σακελλαρίου,  που  υλοποιήθηκε  στο  νηπιαγωγείο  Κομποτίου.

18:30-19:00   Συζήτηση

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   παιδαγωγική-επιμορφωτική  συνάντηση  των  εκπαιδευτικών    του 4ου Νηπιαγωγείου Άρτας  με  θέμα  «Η  διαφοροποίηση  της  διδασκαλίας-μάθησης  στο  νηπιαγωγείο:  από  τη  θεωρία  στην  πράξη»  στις  01/11/2012,  ώρα  12.15-14:00.  Η  επιμορφωτική  συνάντηση  θα  πραγματοποιηθεί  στο 4ο   Νηπιαγωγείο  Άρτας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   παιδαγωγική-επιμορφωτική  συνάντηση  των  εκπαιδευτικών    των  Νηπιαγωγείων Ανέζας,  Γαβριών,  Ράχης  και  Πολυδρόσου Άρτας  με  θέμα  «Η  διαφοροποίηση  της  διδασκαλίας-μάθησης  στο  νηπιαγωγείο:  από  τη  θεωρία  στην  πράξη»  στις  30/10/2012,  ώρα  12.15-14:00.  Η  επιμορφωτική  συνάντηση  θα  πραγματοποιηθεί  στο  Νηπιαγωγείο  Ανέζας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   παιδαγωγική-επιμορφωτική  συνάντηση  των  εκπαιδευτικών    του 12ου,  1ου, 2ου  και  7ου  Νηπιαγωγείου  Άρτας  με  θέμα  «Η  διαφοροποίηση  της  διδασκαλίας-μάθησης  στο  νηπιαγωγείο:  από  τη  θεωρία  στην  πράξη»  στις  22/10/2012,  ώρα  12.15-14:00.  Η  επιμορφωτική  συνάντηση  θα  πραγματοποιηθεί  στο  12ο Νηπιαγωγείο  Άρτας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   παιδαγωγική-επιμορφωτική  συνάντηση  των  εκπαιδευτικών    του 6ου  Νηπιαγωγείου  Άρτας  με  θέμα  «Ατομικός  φάκελος  αξιολόγησης  νηπίων  (portfolio)»  στις  15/10/2012,  ώρα  12.15-14:00

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   παιδαγωγική-επιμορφωτική  συνάντηση  των  εκπαιδευτικών    του  Νηπιαγωγείου  Χαλκιάδων  με  θέμα  «Ατομικός  φάκελος  αξιολόγησης  νηπίων  (portfolio)»  στις  04/10/2012,  ώρα  12.15-14:00

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα    σε  συνεργασία   με  τον  κ.  Λεωνίδα  Γκόρο,    Δ/ντή  Π.Ε  Άρτας  θα  πραγματοποιήσει  επιμορφωτική  συνάντηση  των  νηπιαγωγών  του  ν.  Άρτας    στο  αμφιθέατρο  της  αίθουσας  «Διώνη»  στις  06/09/2012  από  09:00 π.μ  έως  11:00  π.μ
Το  θέμα  της  επιμορφωτικής  συνάντησης  είναι:  «Προγραμματισμός  του  εκπαιδευτικού  έργου  για  το  σχολικό  έτος  2012-13»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   εκπαιδευτικό  σεμινάριο  νηπιαγωγών  με  θέμα  «Αναπτυξιακά  προγράμματα  ατομικών  και  κοινωνικών  δεξιοτήτων  για  το  νηπιαγωγείο».  Το  σεμινάριο  θα  πραγματοποιηθεί  στο  8ο Δημοτικό  Σχολείο  Άρτας  με  εισηγητές  τον  κ.  Βασίλη  Κούτρα,  Αναπληρωτή  Καθηγητή  Αγωγής  Υγείας  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών  Ιωαννίνων  και  την  κ.  Νάντια  Κουρμούση,  Νηπιαγωγό,  MSc  Προαγωγής  Υγείας,  Υπ.Διδ.  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  στις  14/02/2012,  ημέρα  Τρίτη  και  κατά  τις  ώρες  8.30-13.30 .Το  σεμινάριο  θα  παρακολουθήσουν  υποχρεωτικά  όλοι  οι  νηπιαγωγοί  του  νομού  Άρτας.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Δήμητρα Γκανιάτσα γεννήθηκε και κατοικεί στα Γιάννενα. Είναι η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής του Νομού Ιωαννίνων.

ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχιούχος της Σχολής Νηπιαγωγών Καρδίτσας
Πτυχιούχος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων
Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
Κάτοχος Διπλώματος διετούς μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή – Διδασκαλείο Ιωαννίνων
Κάτοχος Διδακτορικής διατριβής με θέμα «Διατροφικές συνήθειες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας»
Είναι κάτοχος του  Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Από το 1983 μέχρι το 1993 εργάστηκε σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο. Από το 1993μέχρι 11/01/2012 εργάστηκε σε δημόσια νηπιαγωγεία.
Από 12/01/2012 μέχρι 22/04/2014 υπηρέτησε ως Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής στην 43ηΕκπαιδευτική Περιφέρεια, στην Άρτα.
Από 23/04/2014 μέχρι σήμερα υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής στην 9η Εκπαιδευτική Περιφέρεια, στα Ιωάννινα και από 01/02/2016 της ανατέθηκαν προσωρινά τα σχολεία της 44 Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής του νομού Θεσπρωτίας.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Γαλλικά DELF (Unite΄ A1, Unite΄A2, Unite΄ A3,Unite΄ A4 )

ΤΠΕ
Έχει επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί στις ΤΠΕ.«ΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ....» R. RUSSEL

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική, μαθαίνει να κατακρίνει
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα, μαθαίνει να καυγαδίζει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία, μαθαίνει να είναι ντροπαλό.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή, μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση, μαθαίνει να είναι υπομονετικό.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο, μαθαίνει να εκτιμά.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην δικαιοσύνη, μαθαίνει να είναι δίκαιο.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια, μαθαίνει να πιστεύει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα σε επιδοκιμασία, μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση.
Αν ένα παιδί ζει μέσα σε παραδοχή και φιλία μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο.

«ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ...» Ρ. Κίπλινγκ

Αν μπορείς να κρατάς το κεφάλι ψηλά όταν γύρω σου όλοι
τον εαυτό τους εχάσαν δειλά, και για τούτο μαζί σου τα βάζουν,
στον εαυτό σου αν μπορείς να 'χεις πίστη όταν όλοι για σένα αμφιβάλλουν
μα κι αδιάφορος να 'σαι κι ορθός στις δικές τους μπροστά αμφιβολίες,
αν μπορείς να υπομένεις χωρίς ν' αποστάσεις ποτέ καρτερώντας,
ή μπλεγμένος με ψεύτες, μακριά να σταθείς, αν μπορείς απ' το ψέμα
κι αν γενείς μισητός, να μη δείξεις στρατί στο δικό σου το μίσος,
κι ούτε τόσο καλός να φανείς κι ούτε τόσο σοφά να μιλήσεις,
αν μπορείς να ονειρεύεσαι δίχως να γίνεις του ονείρου σου σκλάβος,
αν μπορείς να στοχάζεσαι δίχως τη σκέψη να κάνεις σκοπό σου,
αν μπορείς την λαμπρήν ανταμώνοντας Νίκη ή τη μαύρη φουρτούνα,
να φερθείς με τον ίδιο τον τρόπο στους δυο κατεργάρηδες τούτους,
αν μπορείς να υποφέρεις ν' ακούς την αλήθεια που ο ίδιος σου είπες,
στρεβλωμένη από αχρείους, να γενεί μια παγίδα για ηλίθιους ανθρώπους,
ή αν τα όσα η ζωή σού έχει δώσει αντικρίσεις συντρίμμια μπροστά σου,
κι αφού σκύψεις, ν' αρχίσεις ξανά να τα χτίζεις με σκάρτα εργαλεία,
αν μπορείς να σωριάσεις μαζί τ' αγαθά και τα κέρδη σου όλα,
κι αν τολμήσεις με μια σου ζαριά όλα για όλα να παίξεις
και να χάσεις τα πάντα και πάλι απ' την πρώτη σου αρχή να κινήσεις,
και να μην ψιθυρίσεις ποτές ούτε λέξη για τα όσα έχεις χάσει,
κι αν μπορείς ν' αναγκάσεις με βία, την καρδιά σου, τα νεύρα, το νου σου,
να δουλέψουν για σέναν ακόμα κι αφού τσακιστούνε στο μόχθο,
και ν' αντέξεις σ' αυτό σταθερά όταν τίποτε εντός σου δεν θα 'χεις
άλλο εξόν απ' τη θέληση που όρθια θα κράζει σε τούτα «Κρατάτε»,
αν μπορείς να μιλάς με τα πλήθη κι ακέριος στο ήθος να μένεις,
ή αν βρεθείς με ρηγάδες χωρίς τα μυαλά σου να πάρουν αέρα,
κι αν ποτέ, ούτε οι φίλοι ούτε οι εχθροί να σε κάνουν μπορούν να πονέσεις,
τον καθένα αν ζυγιάζεις σωστά και κανέναν πιο πρόσβαρα απ' άλλον,
αν μπορείς να γεμίζεις το αμείλιχτο ένα λεφτό της κάθε ώρας
στην αξία των εξήντα μοιραίων δευτερόλεφτων της διαδρομής του,
τότε θα 'ναι όλη η Γη σα δικιά σου, ως και κάθε που υπάρχει σε τούτη,
και —περισσότερο ακόμα— θε να 'σαι ένας άνθρωπος πλέριος, παιδί μου.
μτφρ. Άγγελος Δόξας (1900-1985)

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

·                  στις 10/04/2013 αφήγηση παραμυθιού και δραστηριότητες φιλαναγνωσίας στο νηπιαγωγείο Αθαμανίου         

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

·                             στις 12/02/2013μαθηματική δραστηριότητα στο 1o τμήμα του νηπιαγωγείου Νεοχωρίου του νομού Άρτας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

στις 12/02/2013μαθηματική δραστηριότητα στο 1o τμήμα του νηπιαγωγείου Νεοχωρίου του νομού Άρτας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

·                              στις 13/12/2012 αφήγηση παραμυθιού και δραστηριότητες φιλαναγνωσίας στο νηπιαγωγείο Χανόπουλου του νομού Άρτας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

στις 11/12/2012 αφήγηση παραμυθιού και δραστηριότητες φιλαναγνωσίας στο νηπιαγωγείο Καμπής του νομού Άρτας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

στις 11/12/2012 αφήγηση παραμυθιού και δραστηριότητες φιλαναγνωσίας στο νηπιαγωγείο Καμπής του νομού Άρτας.

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   εκπαιδευτικό  σεμινάριο  νηπιαγωγών  με  θέμα  :  «Προσεγγίζοντας  διδακτικά,  ζητήματα  κοινωνικής  συμπεριφοράς  των  νηπίων  στο  σύγχρονο  νηπιαγωγείο»       Το  σεμινάριο  θα  πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα  εκδηλώσεων  του  ξενοδοχείου  «Κρόνος»  με  εισηγητή  τον κ. Ιωάννη  Φύκαρη,  Λέκτορα  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  στις  4  Σεπτεμβρίου  2012  και  κατά  τις  ώρες  9:00π.μ.-12:00 π.μ.   
Το  σεμινάριο  θα  παρακολουθήσουν  υποχρεωτικά  όλοι  οι  νηπιαγωγοί  του  νομού  Άρτας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
09:00-09:15      Υποδοχή – Χαιρετισμός

09:15-10:00      10 Μέρος

 Θεωρητική  τεκμηρίωση  των  παραμέτρων  του  θέματος  με    συνδυαστική  συμμετοχή-ενεργοποίηση  των  συμμετεχόντων.

10:00-10:30      Διάλειμμα

10:30-11:30      20 Μέρος

Α. Προσδιορισμός  και  ανάλυση  σεναριακών  καταστάσεων  εκδηλούμενων  κοινωνικών  συμπεριφορών  των  νηπίων  στο  νηπιαγωγείο,  με  έμφαση  στους  τρόπους  αναζήτησης  των  βασικών  αιτίων,  που  οδηγούν  στις  συγκεκριμένες  εκδηλούμενες  συμπεριφορές,  που  παρουσιάζονται  στα  προβαλλόμενα  σενάρια.

Β.  Προσέγγιση  και  ανάδυση  διδακτικών  τρόπων  αντιμετώπισης  των  υφιστάμενων  καταστάσεων  που  παρουσιάζονται  στα  σενάρια.  Η  προσέγγιση  και  διαμόρφωση  των  σεναρίων  θα  γίνει  σε  ομάδες.

11:30-12:00      Συζήτηση

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  θα  πραγματοποιήσει   επιμορφωτική  συνάντηση  των  νηπιαγωγών   στις  08/06/2012  στο  ξενοδοχείο  «Κρόνος»  κατά  τις  ώρες  17:00-19:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
17:00-17:10  Έναρξη-Χαιρετισμοί

17:00-17:30  Παρουσίαση  του  Καινοτόμου  Προγράμματος  «Δασικό  Νηπιαγωγείο-Οι  πέντε  αισθήσεις»  από  τις  φοιτήτριες  Ειρήνη  Χόβα,  Βιβή  Αλεξανδρίδου

17:30-17:50  Παρουσίαση  του  Προγράμματος  «Ήχος-Ρυθμός-Κίνηση»  από τις  φοιτήτριες  Άννα  Σιούτα,  Γιώτα  Αντωνοπούλου.

17:50-18:10  Διάλειμμα

18:10-18:45  Εισήγηση  με  θέμα  «Αξιολόγηση  των  νηπίων-  Ατομικός  φάκελος  νηπίων (portfolio)»  από  την  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα,  Σχολική  Σύμβουλο  Προσχολικής  Αγωγής  ν.  Άρτας.

18:45-19:00  Συζήτηση-Συμπεράσματα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής της 43ηςΕκπαιδευτικής Περιφέρειας κ. Δήμητρα Γκανιάτσα θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικές συναντήσεις με θέμα «Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών» με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα πληροφορικής του 2ου Γενικού Λυκείου Άρτας με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων την Τρίτη 8 και την Τετάρτη 9 Μαΐου και ώρα 17:00μ.μ-20:00μ.μ.

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ


Η  Σχολική  Σύμβουλος  Προσχολικής  Αγωγής  της  43ης Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας  κ.  Δήμητρα  Γκανιάτσα  σε  συνεργασία  με  τη  Δ/νση  Π.Ε  Άρτας  θα  πραγματοποιήσει   επιμορφωτικές  συναντήσεις  των  προϊσταμένων  των  νηπιαγωγείων    του  ν.  Άρτας  με  θέμα  «Η  χρήση  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών»  με  στόχο  την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  των  σχολικών  μονάδων.  Οι  επιμορφωτικές  συναντήσεις  θα  πραγματοποιηθούν με  εισηγητές  τους  εκπαιδευτικούς  Π.Ε  Αποστόλη  Τερζόγλου  και  Φώτη  Μπόσμο  στην  αίθουσα  πληροφορικής  του  2ου Γενικού  Λυκείου  Άρτας  στις  08/05/2012  και  09/05/2012  και  ώρα  17:00-20:00.