Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


   Σχετ. 1. Π.Δ. 79/2017, (ΦΕΚ. 109, τ. Α, 1-8-2017), «Οργάνωση και λειτουργία 
             νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών»
            2. Απόφαση Περιφερειακής Διευθύντριας Ηπείρου Φ. 34.1/3519/08-05-2018


Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές, σας ενημερώνουμε ότι οργανώνουμε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ανθρώπινες σχέσεις στο νηπιαγωγείο: πραγματικότητα και προοπτικές» με εισηγήτρια την κ. Δήμητρα Γκανιάτσα, Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, ώρα 9:00 π.μ.-12:00 μ.μ.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο των νηπιαγωγών του νομού Θεσπρωτίας είναι υποχρεωτική.


Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων


Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. οικ 92/5-3-2018 του ΥΠΠΕΘ, σας ενημερώνω ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί τη Δράση 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204 ( ΕΣΠΑ 2014-2020). Η επιμόρφωση απευθύνεται σε: α) Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχουν στην ευθύνη τους σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν ΔΥΕΠ ή/και Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) στις οποίες φοιτούν παιδιά πρόσφυγες, β) Διευθυντές/τριες αυτών των σχολικών μονάδων και γ) Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων.
Όσον αφορά την Προσχολική Εκπαίδευση της Περιφέρειας Εκπ/σης Ηπείρου, καλούνται σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση την Παρασκευή 30/3/18 και ώρα 09:00-13:00, στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Ιωαννίνων.
i) οι Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Εκπ/σης  Ηπείρου που έχουν στην ευθύνη τους σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν παιδιά πρόσφυγες ή/και λειτουργούν ΔΥΕΠ ως παραρτήματα,
ii) οι Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Εκπ/σης  Ηπείρου στις οποίες φοιτούν παιδιά πρόσφυγες ή/και λειτουργούν ΔΥΕΠ ως παραρτήματα,
iii) οι αντίστοιχοι για τα παραπάνω Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Για τη συμμετοχή στις επιμορφώσεις κάθε επιμορφούμενος (Σχολικός/ή Σύμβουλος, Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας, ΣΕΠ) απαιτείται να συμπληρώσει πριν την έναρξη της επιμόρφωσης το απογραφικό δελτίο που θα βρει στο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης που θα δοθεί στους επιμορφούμενους μετά τη λήξη των επιμορφώσεων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018